bannerPos

Ansøgning om byggetilladelse foregår i 3 trin

10-08-2020 14:50

Myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om nedrivningstilladelse er ikke klaret med byggetilladelsen alene. Det er meget vigtigt at have overblik over alle 3 trin inden man går i gang, så man ikke kommer i problemer ved afslutningen af byggeriet.

BYGGERI For opførelse af nyt byggeri, en tilbygning, væsentlige ombygninger og ændring af anvendelse kræves der i dag en byggetilladelse efter Bygningsreglement 2018(BR18).

Mindre bygninger under 50 kvadratmeter kan opføres uden byggetilladelse (med mindre der i forvejen er andre mindre bygninger og de samlet er større end 50 kvadratmeter) Bygningerne skal dog stadig anmeldes og overholde kravene til BR18.

I forhold til nedrivning af bygninger skal man søge en nedrivningstilladelse og der kan også være andre lovgivninger man skal være opmærksom på.

De 3 trin der ligger i myndighedsbehandlingen i dag er selve ansøgningen, der giver tilladelsen. Så er det udførelsen, hvor dokumentationen skal indsamles for senere indsendelse og til sidst færdigmelding, hvor alt dokumentationen skal indsendes for at få ibrugtagningstilladelsen

Trin 1; Ansøgning

Bygge- og nedrivningstilladelse søges via Byg og Miljø-portalen på nettet.

- Der indtastes data på byggeriets lokalet, ejer samt omfang. Sammen med disse oplysninger indsendes tegninger der blandt andet viser præcis placering, omfang og højder. Afhængig af byggeriets kompleksitet og anvendelse vil det nødvendige detaljering- og materialeomfang variere, fortæller Anna Grethe P. Aggerholm, som er arkitekt og bygningsingeniør ved Velas Byg.

Hun opfordrer til, at for at få den mest effektive byggesagsbehandling skal alle oplysninger, der er nødvendige for det aktuelle projekt indsendes på en gang. Alternativt vil kommunen bede om supplerende oplysninger.

Når sagen er fuld oplyst, altså når alle tegninger, beregninger og andet er indsendt, giver kommunen en tilladelse.

Trin 2; Udførelsen

Opstarten skal registreres i Byg og Miljø-portalen, hvor man efterfølgende får en igangsættelsestilladelse.

- I løbet af byggeprocessen er det vigtigt at indsamle dokumentation i form af billeder, datablade på materialer, detaljeret tegningsmateriale og så videre, som alt sammen skal bruges til færdigmelding af byggeriet, siger Anna Grethe P. Aggerholm.

Ved nedrivning skal bortkørsel/genanvendelse af byggeaffaldet registreres ligesom der skal indsamles dokumentation/foretages en screening for miljøfarlige stoffer i byggeaffaldet for eksempel PCB, bly med videre.

Trin 3, Færdigmelding

Ved færdigmelding skal der indsendes et omfattende dokumentationsmateriale. Det gælder tegninger som udført ved nyt byggeri og samtidig skal de tekniske forhold dokumenteres.

- Hvilke forhold, der skal dokumenteres i de enkelte projekter, vil fremgå at byggetilladelsen og er afhængig af, hvilket byggeri det drejer sig om, forklarer Anna Grethe P. Aggerholm.

Ved nedrivning skal den indsamlede dokumentation og redegørelse for, hvor byggeaffaldet er afleveret, indsendes ved færdigmeldingen.

- Kommunerne giver ikke en ibrugtagningstilladelse inden alle dokumentationskrav er indsendte. Ibrugtagningstilladelsen er vigtig for eksempel at kunne færdiggøre lån samt lovligt tage det nye byggeri i brug, fortæller Anna Grethe P. Aggerholm, som opfprdrer til at man rådfører sig med en byggerådgiver, da det ikke er »bare lige« at klare myndighedsbehandlingen.

teba

Myndighedsbehandling

En myndighedsbehandling består af 3 trin:

1. Ansøgningen, der giver tilladelsen

2. Udførelsen, hvor dokumentationen skal indsamles for senere indsendelse

3. Færdigmelding, hvor alt dokumentationen skal indsendes for at få ibrugtagningstilladelsen

 

Teknisk dokumentation:

 

Kommunerne giver ikke en ibrugtagningstilladelse inden alle dokumentationskrav er indsendte.

                Adgangsforhold

                Affaldssystem

                Afløb

                Brand

                Brugerbetjente anlæg

                Byggeplads

                Byggeret

                Bygnings indretning

                Elevator

                Energiforbrug           

                Energiforsyning

                Forurening

                Fugt og vådrum

                Konstruktioner

                Legepladser mm.

                Lydforhold

                Lys og udsyn

                Termisk indeklima

                Ubebyggede arealer

                Ventilation

(Kilde: Velas Byg)

 

0

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.

Majsen skal først i jorden til maj

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra en grovfoderrådgiver fra Velas.
Side 1 af 94 (1865 artikler)Prev1234567929394Next