bannerPos

Nyt tag på Hagenskov

Det smukke, nyklassicistiske Hagenskov Slot ved Ebberup, som advokat Jacob Schall Holberg for 10 år siden overtog fra sin mor, Britta Schall Holberg, er for tiden ved at få nyt tag. Arbejdet, der ventes færdigt i løbet af september, udføres af lokale håndværkere og er projekteret af arkitekt Jørgen Overby.

Anders Kurt Simonsen

Freelance
17-07-2019 08:00
Hagenskov Slot er i denne tid ved at få udskiftet taget, som blev lagt op, da slottet blev bygget i begyndelsen af 1770’erne.

Det var solidt arbejde, der blev udført, da storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg i årene 1770 - 1775 lod opføre det nuværende Hagenskov Slot som hovedbygning til godset Hagenskov, der – med rødder helt tilbage i 1100-tallet – i perioden fra sidst i 1760’erne og til 1962 hed Frederiksgave.

Det er således første gang i de forløbne næsten 250 år, at slottets tag i sommerens løb bliver udskiftet. Så meget som muligt af den bærende tagkonstruktion bliver genbrugt, mens dele der ikke kan genbruges – blandt andet lægter samt tagets seks kviste og en af de fire skorstene – bliver fornyet. De øvrige tre skorstene renoveres. Desuden monteres undertag, hvilket der ikke har været før.

Endelig bliver de gamle blå, glaserede tegltagsten erstattet med nye Monier tagsten i samme farve og af gammel dansk model, håndstrøget og glaserede.

Arkitekt Jørgen Overby, hvis tegnestue står for byggeprojektet, oplyser, at slottets tagflade udgør i alt 745 m2, og to danske teglværker har leveret de 12.000 tagsten, der skal bruges til det nye tag.

Lidt historie

Hagenskov Slot, der er beliggende et par kilometer syd for Ebberup i Assens Kommune, er opført i nyklassicistisk stil, og bygningen regnes for en af de smukkeste og mest stilrene fra denne periode.

Godset har i årenes løb været ejet og beboet af flere kendte personer, blandt andre den senere kong Frederik VII, der som kronprins og guvernør over Fyn fra 1841 og frem til sin kroning i 1848 – i nogle af årene sammen med sin anden hustru, kronprinsesse Caroline Charlotte Mariane - boede på Frederiksgave om sommeren og om vinteren på Odense Slot.

Sideløbende udviklede kronprinsens forhold til modehandlersken og tidligere balletdanserinde, Louise Rasmussen, sig. Efter Christian VIII’s død blev de to viet »til venstre hånd«, og hun fik titlen Grevinde Danner. Indtil da boede hun officielt i en nærliggende smuk bindingsværksgård, som af samme grund bærer navnet »Grevinde Danners Hus«.

Holberg-slægten

I 1954 solgte den daværende ejer, konsul, vingrosserer Thor Andersen, Odense, Frederiksgave til Preben Schall Holberg, som de første 12 år selv stod for driften. Siden har jorden været forpagtet af Hans Stougaard, Flemløse.

I 1962 fik Preben Schall Holberg ved kongelig forordning tilladelse til at ændre godsets navn fra Frederiksgave til det oprindelige navn, Hagenskov. Og i 1968 fik han Hagenskov fredet i klasse A og i 1973 hele godset totalfredet.

Preben Schall Holbergs datter, daværende byrådsmedlem og senere minister og folketingsmedlem, Britta Schall Holberg, overtog i 1977 Hagenskov, hvor hun året efter flyttede ind med sin familie.

Hagenskov er fortsat i Holberg-slægtens eje, idet Britta Schall Holbergs søn, advokat Jacob Schall Holberg, der er partner i advokatselskabet Bech-Bruun, København, pr. 1. januar 2009 overtog godset. Overtagelsen fuldførte et generationsskifte, der indledtes med oprettelse af et I/S i 2004.

Britta Schall Holberg varetager stadig den daglige administration, og hun oplyser, at i og med at bygningen er fredet, kan der - primært fra Skov- og Naturstyrelsen - opnås tilskud på cirka 10 procent af udgiften til fornyelsen af taget. De øvrige 90 procent skal ejeren selv betale.   

Fakta om byggeriet

Jørgen Overbys Tegnestue A/S står for projektet med at lægge nyt tag på Hagenskov Slot.

Arbejdet har været udbudt i licitation blandt lokale håndværkere, og det varetages af fem håndværksfirmaer, hjemmehørende i Assens Kommune:

Murer: Murermester Hans Pedersen, Ebberup.

Tømrer: HH Tømrer og Bindingsværk, Haarby.

Snedker: Bruun Bevaring og Restaurering ApS, Assens.

Blikkenslager: Voldbro Smedie & VVS, Voldbro.

Maler: Kamp Malerfirma, Haarby.

Stilladserne er opstillet af Adam Stilladser ApS, Odense SØ.

 

Flotteste træ var fra Nibe

Efter 20 års deltagelse blev Jørgen Bang fra Nibe for første gang tildelt den gyldne stjerne for sin normannsgran på Langesømessen.

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Overarbejde kan udløse bøder og stress

48-timers reglen betyder, at der er grænser for, hvor mange timer dine medarbejdere må arbejde.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.
Side 1 af 52 (1039 artikler)Prev1234567505152Next