bannerPos

Sådan bliver gylle til gas

Inden Biogassen kommer ind i opgraderingsanlægget (den grå container) for at blive opgraderet til naturgas, renses den i kulfiltre i de to blanke ståltårne.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
05-06-2020 08:00
En »virtuel tur« gennem biogasanlægget.

Biogasteknologien har været kendt i mange år. Alligevel er den en af de bioenergiteknologier, der aktuelt er størst interesse for. Så lad os tage på en ganske kort og meget forenklet »tur« gennem et moderne biogasanlæg. For eksempel det anlæg i Flemløse, som nærværende artikel handler om. Og som snart begynder at producere.

De to vigtigste grupper af råmaterialer til biogasproduktionen – gylle samt forskellige typer af biomasse – leveres til biogasanlægget, enten pumpet gennem rørledninger eller transporteret ad vejen.

I anlæggets påslagshal blandes gylle og findelt biomasse, der pumpes videre til en af anlæggets to reaktortanke. Her opvarmes materialet til 38 grader, hvorved der udvikles biogas, som stiger opad og samles under tankens fleksible overdækning.

Fokus på kvalitet

De to reaktortanke arbejder populært sagt tidsmæssigt forskudt således, at mens - lad os kalde den - tank nr. 1 udvikler gas, bliver en stor del af materialet i tank nr. 2, som allerede har afgivet det meste af sin gas, pumpet over i tank nr. 3, eftergasningstanken, hvor den sidste del af gassen bliver udvundet. Så fyldes tank nr. 2 igen, materialet opvarmes til 38 grader, - og sådan fortsætter det i en kontinuerlig proces.

Den afgassede gylle fra tank nr. 3 pumpes over i en særlig beholder, hvorfra den via rørledning eller tankbil kommer tilbage til leverandørerne eller andre.,

I Flemløse-anlægget pumpes biogassen til et opgraderingsanlæg, hvor den opgraderes til naturgas, der leveres videre til naturgasnettet. Inden gassen kommer på nettet, nedkøles den til 9 grader, og den derved indvundne varme genbruges til at opvarme materialet i de tanke, hvor gassen udvindes. Undervejs til nettet passerer gassen en målecontainer fra naturgasselskabet Envida, hvor gassens kvalitet kontrolleres. Hvis kravene ikke er opfyldt, sendes gassen tilbage til fornyet behandling i systemet.

Sådan er – noget forenklet – biogassens vej fra møg til miljøenergi.

Biogas og klima

Positiv klimaeffekt

Biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt er, at gassen kan erstatte naturgas og dermed nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi.

Derefter kommer, at afgasning af husdyrgødning reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets husdyrhold.

På den negative side er den vigtigste post, at der kan forekomme udledning af metan fra selve biogasanlæggene og fra de opgraderingsanlæg, der opgraderer biogassen til naturgaskvalitet.

Når biogas, der er produceret af husdyrgødning og organisk affald, erstatter fossil naturgas, reduceres udledningen fra energisektoren med 56,9 kg CO2 ækvivalenter ifølge FN’s opgørelsesmetode.

Kilde: Energistyrelsen.

0

Nye siloer fordobler høstkapaciteten

Hos Hedegaards afdeling i Vebbestrup fordobler to nye stålsiloer næsten kapaciteten. Siloanlægget ventes køreklart 3. august.

Ingen fund af COVID-19 i 125 minkbesætninger

Fødevarestyrelsen har afsluttet en landsdækkende stikprøve-screening af minkbesætninger for COVID-19 uden at finde sygdommen.

Så starter landboauktionen op igen

Efter en corona-pause er landboauktionen i Kongens Tisted den 10. juli igen klar til at sætte dyr under hammeren – dog med en række forholdsregler.

Succes i græsset

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) har netop afsluttet deres KUHN Grass Machines Roadshow. Det var velbesøgt af maskinstationer og bedrifter med interesse i græs. MI anslår der har været mellem 300-400 besøgende på turen gennem Danmark.

Når der er gået penge i spildevandet

Det er de samme mennesker, der giver hinanden lov til at udlede tonsvis af spildevand i de midtjyske vandløb, som sidder for bordenden og prioritere millioner af kroner til vandløb, så de kan opnå god økologisk tilstand. Det hænger ikke sammen, mener formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Høsten nærmer sig

Høsten er en fantastisk tid, hvor resultatet af årets indsats kan registreres. Det er imidlertid også en meget travl tid, og derfor er det vigtigt at forberede den grundigt.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i nyt domicil i Fredericia. Når flytningen og sammenlægningen i virksomheden er fuldendt efter sommerferien, vil 350 medarbejdere have deres daglige gang i det nye hovedsæde i Fredericia

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

Arealscreening giver det bedste solcelleprojekt

Med en arealscreening kan en kommende solcellevært sikre sig den bedste pris og få mest muligt ud af projektet.
Side 1 af 86 (1705 artikler)Prev1234567848586Next