bannerPos

Flemløse snart klar til miljøvenlig energiproduktion

Med nogle uger tilbage af byggeperioden ses her nogle centrale komponenter i biogasanlægget i Flemløse. Fra højre en tank til glycerin, som er et værdifuldt biprodukt ved produktionen. Derefter de to reaktortanke og længst til venstre eftergasningstanken.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
05-06-2020 08:00
Opførelsen af et moderne biogasanlæg i Flemløse i Assens Kommune nærmer sig sin fuldførelse. Inden længe vil Flemløse Biogas kunne levere miljøvenlig gas til naturgasnettet.

Det lokale energiselskab, Flemløse Biogas ApS, der er hjemmehørende i Flemløse ved Glamsbjerg, har i nogle måneder været i gang med at opføre et moderne biogasanlæg ved Karlemosevej nogle få hundrede meter nord for Flemløse by.

Anlægget, der leveres af det tyske firma »Envitec«, skal af gylle og anden biomasse producere miljøvenlig biogas, som på et opgraderingsanlæg i tilknytning til biogasanlægget opgraderes til naturgas og derefter ledes ind på naturgasnettet. Hele anlægget er dimensioneret til på årsbasis at kunne producere cirka syv millioner kubikmeter opgraderet ren naturgas.

Klar, parat, start!

Flemløse Biogas ApS er stiftet og ejet af tre lokale landmænd og husdyrproducenter. Selskabet ejes med 25 procent af Christian Stenskrog, Grambogård, Tommerup. Med 25 procent af Jørgen Stougaard, Bonnegården, Køng. Og med 50 procent af  Toftegård, Flemløse, ved Kurt Poulsen ApS.

- Selv om der har været enkelte mindre forsinkelser på grund af coronakrisen, ser det ud til, at opførelsen af anlægget stort set holder tidsplanen, fortæller den ene af ejerne, Jørgen Stougaard, som forleden viste LandbrugFyn rundt på anlægget.

- Vi regner med at lukke den første gylle ind i anlægget omkring 1. juli. For hurtigst muligt at få gang i produktionen af biogas, vil anlægget samtidig blive tilført cirka 3.000 tons podemateriale fra det igangværende biogasanlæg i Fangel. Efterfølgende vil der løbende blive tilført gylle og anden biomasse, og hvis alt går, som det skal, vil vi kunne begynde at levere opgraderet gas til naturgasnettet omkring 1. september, siger Jørgen Stougaard.

Input i massevis

Det er ganske store mængder – omkring 100 tons i døgnet - af forskellig biomasse, som skal tilføres Flemløse Biogas. For at minimere vejtransporten, vil størstedelen af gyllen blive pumpet til anlægget gennem rørledninger fra de nærmest beliggende leverandører: Lindegårds svinestald, Ladefogedgården og Toftegård. Fra Grambogård vil gyllen blive transporteret i tankbil.

Den afgassede gylle (der lugter mindre og har en mere tilgængelig gødningsværdi, red.), pumpes i de samme rør retur til dem, hvorfra den rå gylle er pumpet til anlægget. Til øvrige leveres den afgassede gylle med tankbil.

Jørgen Stougaard oplyser, at foruden gylle vil også biomasse i form af blandt andet dybstrøelse, majs, afpudsning fra frømarker samt andre spildprodukter – primært fra ejerkredsens egne landbrug – indgå i gasproduktionen. Og produktionen af opgraderet gas til naturgasnettet vil blive omkring 800 kubikmeter pr. time, energimæssigt svarende til cirka 800 liter dieselolie.

 

 

0

Nye siloer fordobler høstkapaciteten

Hos Hedegaards afdeling i Vebbestrup fordobler to nye stålsiloer næsten kapaciteten. Siloanlægget ventes køreklart 3. august.

Ingen fund af COVID-19 i 125 minkbesætninger

Fødevarestyrelsen har afsluttet en landsdækkende stikprøve-screening af minkbesætninger for COVID-19 uden at finde sygdommen.

Så starter landboauktionen op igen

Efter en corona-pause er landboauktionen i Kongens Tisted den 10. juli igen klar til at sætte dyr under hammeren – dog med en række forholdsregler.

Succes i græsset

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) har netop afsluttet deres KUHN Grass Machines Roadshow. Det var velbesøgt af maskinstationer og bedrifter med interesse i græs. MI anslår der har været mellem 300-400 besøgende på turen gennem Danmark.

Når der er gået penge i spildevandet

Det er de samme mennesker, der giver hinanden lov til at udlede tonsvis af spildevand i de midtjyske vandløb, som sidder for bordenden og prioritere millioner af kroner til vandløb, så de kan opnå god økologisk tilstand. Det hænger ikke sammen, mener formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Høsten nærmer sig

Høsten er en fantastisk tid, hvor resultatet af årets indsats kan registreres. Det er imidlertid også en meget travl tid, og derfor er det vigtigt at forberede den grundigt.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i nyt domicil i Fredericia. Når flytningen og sammenlægningen i virksomheden er fuldendt efter sommerferien, vil 350 medarbejdere have deres daglige gang i det nye hovedsæde i Fredericia

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

Arealscreening giver det bedste solcelleprojekt

Med en arealscreening kan en kommende solcellevært sikre sig den bedste pris og få mest muligt ud af projektet.
Side 1 af 86 (1705 artikler)Prev1234567848586Next