bannerPos

Biogas i grøn erhvervspark

Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark, Peder Chr. Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune og Arne Biisgaard, formand for Greenlab Skive Biogas Leverandørselskab var med til at tage første spadestik til Greenlab Skive Biogas.

Tekst og foto: Christian Carus

Fagjournalist
31-01-2019 08:09
Forleden blev første spadestik taget til Greenlab Skive Biogas, der skal være et centralt omdrejningspunkt i den grønne erhvervspark.

Greenlab Skive Biogas, der er tænkt som en central del af erhvervsparken Greenlab Skive, har netop haft første spadestik.

Erhvervsparken kommer til at tælle en række virksomheder inden for fremstilling af blandt andet biogas, sol- og vindenergi samt balancering af energisystemer, der kan teste og udvikle fremtidens, bæredygtige energiteknologier.

Biogasanlægget skal efter planen producere opgraderet biogas inden årets udgang.

- Skal vi nå vores miljø- og klimamål, er det helt nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne landbrugets restprodukter til klimavenlig biogas. Samtidig vil vi kunne skabe en række grønne synergieffekter mellem de forskellige virksomheder, der deltager i energisymbiosen, forklarer Michael Rønning Dalby, business manager ved energiselskabet E.ON, der skal drive anlægget.

70 landmænd er med

Bag biogasanlægget, som har været undervejs i fire år, står en leverandørforening med omkring 70 landmænd, der blandt andet skal forsyne anlægget med husdyrgødning, og E.ON, som i forvejen har etableret og driver nogle af Danmarks største biogasanlæg. Sammen investeres der omkring 225 million kroner i anlægget, som også kommer til at behandle økologisk husdyrgødning og restprodukter.

Samtidig bidrager biogasanlægget til at nedbringe landbrugets klimaudledninger fra ubehandlet gødning. I dag udnyttes cirka 15 procent af landbrugets husdyrgødning i et biogasanlæg. 

- Det kommende biogasanlæg vil kunne behandle store mængder gylle som landmændene efterfølgende får tilbage i en form, som gør det nemmere for afgrøderne at optage næring. På den måde gør vi noget godt for miljøet og styrker landmændenes konkurrenceevne, siger Arne Bisgaard, formand for Greenlab Skive Biogas Leverandørselskab.

Fremtidens energisystem i fuld skala

Erhvervsparken Greenlab Skive er et led i Skive Kommunes klimastrategi, hvor kommunen er gået sammen med en række virksomheder for bl.a. at nå målet om at blive CO2-neutrale senest i 2029. Erhvervsparken bliver den første fuldskala energisymbiose, som balancerer energisystemet med varierende energiproduktion samt energilagring.

- Greenlab Skive bliver en rigtig interessant placering for virksomheder, som deler visionen om cirkulær økonomi og kan se værdien af at dele gevinsterne ved at deltage i samarbejde og fællesskab, siger Steen Hintze, direktør på projektet, og understreger, at projektet bliver en guldgrube for forskere, der vil undersøge, hvordan de forskellige energiformer kan spille sammen.

Greenlab Skive Biogas
Anlægget forventes at producere ca. 19 mio. m3 biogas, svarende til den naturgasmængde, der skal til for at opvarme ca. 8.300 parcelhuse.
Biogasanlægget er et fleksibelt anlæg, som kan behandle op til 500.000 ton husdyrgødning og restprodukter såsom halm, kartoffelpulp, mad- og industriaffald.
Biogasanlægget ejes 50/50 mellem det lokale GreenLab Skive Biogas Holding og energiselskabet E.ON Danmark. Anlægget er en investering på ca. 225 mio. kr.
Anlægget vil skabe ca. 50 arbejdspladser under etablering og ca. 10 permanente arbejdspladser.
 

 

Bliver huset som forventet eller er der udfordringer med energi og varme?

Det er i dag et lovkrav, at alle nye huse skal have lavet en energiberegning og et energimærke. Det at få et energimærke behøves ikke være dyrt og ressourcekrævende, du skal blot have foretaget en energiberegning i idéfasen og holde hovedet koldt i forhold til regler og krav, når byggeriet bliver til virkelighed.

Gårdbiogasanlæg bidrager til CO2-neutralt kvægbrug

Det batter tungt i klimaregnskabet for det økologiske kvægbrug, Kroghsminde, at et biogasanlæg laver strøm og afgasset gødning af gyllen fra bedriften selv og fire naboer.

- Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

Nye muligheder med ny Lawsonia-vaccine

MSD Animal Health lancerer nu en intramuskulær Lawsonia-vaccine, der giver mulighed for et fleksibelt og arbejdsbesparende vaccinationsprogram.

Novana-rapport bekymrer miljøminister

Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledning er på samme niveau som tidligere. Derudover er der flere fund af sprøjtemidler i drikkevand og grundvand.

Pløjefri englændere overbeviste vendelbo

For seks år siden, sagde pløjefri dyrkning ikke Søren Christensen noget. I dag kunne han ikke drømme om at sætte en plov eller dybdeharve i jorden andre steder end der, hvor han har lejet jord med kartofler.

Danish Crown Beef spår stigende priser

Efter mange måneder med modvind og faldende priser på oksekødet, så begynder Danish Crown Beefs CEO Finn Klostermann at se de første tegn på bedring.

Et første år med mange investeringer

En samarbejdsvillig bank har gjort det muligt for Thomas Staun at nå længere på sit første år som selvstændig, end han havde turdet håbe på.

Græskar vinder frem på de danske marker

Siden 2015 er arealet af græskarmarker steget med næsten 50 procent. De store orange græskar ender både som dekorative lanterner i fejringen af Halloween og i køkkenet, hvor de indgår i madlavningen.

Storfusion er en realitet

Fynboerne stemte ja og rådgivningen i Centrovice og LMO sammenlægges med tilbagevirkende kraft fra 1. november til et stort rådgivningsselskab, der får nyt navn.
Side 1 af 60 (1195 artikler)Prev1234567585960Next