bannerPos

Håber Rigsrevisionens undersøgelse vil skabe ro om sprøjtemidler

- Jeg håber, at Rigsrevisionens undersøgelse kan skabe ro om brugen af plantebeskyttelsesmidler, lyder det fra Martin Merrild, formand i L&F.

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
03-05-2019 11:15
Rigsrevisionen vil undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget grundvandet godt nok. Det er positivt, lyder det fra både minister og L&F-formand, Martin Merrild.

Rigsrevisionen har sat sig for at undersøge Miljø- og Fødevareministeriets indsats, når det kommer til overvågningen af grundvandet. Det skriver DR, som har fået aktindsigt i en beskrivelse af den undersøgelse, som Rigsrevisionen vil lave.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der flere gange i løbet af 2017 og 2018 er konstateret forekomster af pesticider over grænseværdien, som man ikke tidligere har testet for.

I flere medier, heriblandt DR, bliver stofferne ofte betegnet som »nye«. Retteligt er de »nye« stoffer, der henvises til – desphenyl-chloridazon og DMS – begge nedbrydningsprodukter, der stammer fra for længst forbudte pesticider og biocider. Man har dog ikke testet for stofferne før nu.

I alt tre spørgsmål vil Rigsrevisionen ifølge DR undersøge.

Er overvågningen af grundvandet, som Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar for, tilfredsstillende? Har Miljø- og Fødevareministeriet sikret en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticider? Og så vil Rigsrevisionen undersøge, om ministeriet har fulgt op på advarsler om dokumenterede fund af pesticider og pesticidrester i grundvand og drikkevand.

Over for DR lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at han mener, det er positivt, at Rigsrevisionen er gået ind i sagen.

- Vi ved, at der historisk har været udfordringer med at måle vores drikkevand for de rigtige stoffer. Og jeg synes, det er fint at undersøge, hvordan man har gjort hidtil, og om der er grund til at rejse kritik af det – og om man har gjort det rigtigt, siger han.

Men han understreger også, at der nu bliver gjort noget for i langt højere grad at sikre vores grundvand. Tidligere har man målt for omkring 40 stoffer, og nu bliver det langt flere stoffer, man måler for.

- Derudover har vi sikret, at man ikke bruger pesticider omkring vores drikkevandsboringer, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Fælles interesse

Fra Landbrug &Fødevarer-formand Martin Merrild bliver der også taget positivt imod, at Rigsrevisionen har sat en undersøgelse i gang. På sin Facebookside skriver han:

- Vi har alle sammen en interesse i det rene drikkevand. Det kan ikke nytte noget, at der bliver sået tvivl om Miljøstyrelsens godkendelse og overvågning af plantebeskyttelsesmidler i såvel fortiden som fremtiden.

- Derfor er det glimrende, at vi får kigget et af verdens skrappeste overvågningssystemer for plantebeskyttelsesmidler efter i sømmene. Ikke mindst er der brug for, at vi får tryghed om håndteringen af gamle forureninger fra dengang, hvor myndighederne godkendte midler, der aldrig burde have været godkendt.

- Jeg håber, at Rigsrevisionens undersøgelse kan skabe ro om brugen af plantebeskyttelsesmidler. Så kan vi forhåbentlig også se frem mod en regulering, der er baseret på fakta frem for følelser, lyder det fra Martin Merrild.

Senest i denne uge har fundet af endnu et »nyt« stof trukket overskrifter. Det drejer sig om chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er et nedbrydningsprodukt, som stammer fra Daconil, som primært blev brugt i gartnerier, og som blev forbudt i år 2000.

Bundlinjen skal være bundsolid

Det er ikke nok, at en investering kun gavner produktionen. Den skal også gavne økonomien, siger Anders Harck, som er en af talerne til Landbrugskonferencen i Silkeborg.

DSV Frø præsenterer rekordresultat

Omsætningen voksede 29 procent og regnskabsåret 2018/19 endte med et resultat efter skat på 16,2 millioner kroner – 7 millioner mere end sidste år.

Vaccinér polte mod transportsyge

Flere svineproducenter med egen opformering bør vaccinere polte mod transportsyge.

Mejeri er specialiseret i hvide oste

Nordex Food driver Nørager Mejeri A/S i Himmerland plus et mejeri i både Østrig og Rumænien. Fælles for dem alle er, at de er specialiseret i hvide oste.

Reka fejrer 40 års jubilæum

Reka overtog lokalerne i Aars for 40 år siden med henblik på at producere minidozere. Det kom de aldrig til, men er i dag en af landets førerende producenter af biomasseanlæg.

Bliver huset som forventet eller er der udfordringer med energi og varme?

Det er i dag et lovkrav, at alle nye huse skal have lavet en energiberegning og et energimærke. Det at få et energimærke behøves ikke være dyrt og ressourcekrævende, du skal blot have foretaget en energiberegning i idéfasen og holde hovedet koldt i forhold til regler og krav, når byggeriet bliver til virkelighed.

Gårdbiogasanlæg bidrager til CO2-neutralt kvægbrug

Det batter tungt i klimaregnskabet for det økologiske kvægbrug, Kroghsminde, at et biogasanlæg laver strøm og afgasset gødning af gyllen fra bedriften selv og fire naboer.

- Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

Nye muligheder med ny Lawsonia-vaccine

MSD Animal Health lancerer nu en intramuskulær Lawsonia-vaccine, der giver mulighed for et fleksibelt og arbejdsbesparende vaccinationsprogram.

Novana-rapport bekymrer miljøminister

Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledning er på samme niveau som tidligere. Derudover er der flere fund af sprøjtemidler i drikkevand og grundvand.
Side 1 af 60 (1200 artikler)Prev1234567585960Next