bannerPos

Håber Rigsrevisionens undersøgelse vil skabe ro om sprøjtemidler

- Jeg håber, at Rigsrevisionens undersøgelse kan skabe ro om brugen af plantebeskyttelsesmidler, lyder det fra Martin Merrild, formand i L&F.

Lasse Ege Pedersen

03-05-2019 11:15
Rigsrevisionen vil undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget grundvandet godt nok. Det er positivt, lyder det fra både minister og L&F-formand, Martin Merrild.

Rigsrevisionen har sat sig for at undersøge Miljø- og Fødevareministeriets indsats, når det kommer til overvågningen af grundvandet. Det skriver DR, som har fået aktindsigt i en beskrivelse af den undersøgelse, som Rigsrevisionen vil lave.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der flere gange i løbet af 2017 og 2018 er konstateret forekomster af pesticider over grænseværdien, som man ikke tidligere har testet for.

I flere medier, heriblandt DR, bliver stofferne ofte betegnet som »nye«. Retteligt er de »nye« stoffer, der henvises til – desphenyl-chloridazon og DMS – begge nedbrydningsprodukter, der stammer fra for længst forbudte pesticider og biocider. Man har dog ikke testet for stofferne før nu.

I alt tre spørgsmål vil Rigsrevisionen ifølge DR undersøge.

Er overvågningen af grundvandet, som Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar for, tilfredsstillende? Har Miljø- og Fødevareministeriet sikret en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticider? Og så vil Rigsrevisionen undersøge, om ministeriet har fulgt op på advarsler om dokumenterede fund af pesticider og pesticidrester i grundvand og drikkevand.

Over for DR lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at han mener, det er positivt, at Rigsrevisionen er gået ind i sagen.

- Vi ved, at der historisk har været udfordringer med at måle vores drikkevand for de rigtige stoffer. Og jeg synes, det er fint at undersøge, hvordan man har gjort hidtil, og om der er grund til at rejse kritik af det – og om man har gjort det rigtigt, siger han.

Men han understreger også, at der nu bliver gjort noget for i langt højere grad at sikre vores grundvand. Tidligere har man målt for omkring 40 stoffer, og nu bliver det langt flere stoffer, man måler for.

- Derudover har vi sikret, at man ikke bruger pesticider omkring vores drikkevandsboringer, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Fælles interesse

Fra Landbrug &Fødevarer-formand Martin Merrild bliver der også taget positivt imod, at Rigsrevisionen har sat en undersøgelse i gang. På sin Facebookside skriver han:

- Vi har alle sammen en interesse i det rene drikkevand. Det kan ikke nytte noget, at der bliver sået tvivl om Miljøstyrelsens godkendelse og overvågning af plantebeskyttelsesmidler i såvel fortiden som fremtiden.

- Derfor er det glimrende, at vi får kigget et af verdens skrappeste overvågningssystemer for plantebeskyttelsesmidler efter i sømmene. Ikke mindst er der brug for, at vi får tryghed om håndteringen af gamle forureninger fra dengang, hvor myndighederne godkendte midler, der aldrig burde have været godkendt.

- Jeg håber, at Rigsrevisionens undersøgelse kan skabe ro om brugen af plantebeskyttelsesmidler. Så kan vi forhåbentlig også se frem mod en regulering, der er baseret på fakta frem for følelser, lyder det fra Martin Merrild.

Senest i denne uge har fundet af endnu et »nyt« stof trukket overskrifter. Det drejer sig om chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er et nedbrydningsprodukt, som stammer fra Daconil, som primært blev brugt i gartnerier, og som blev forbudt i år 2000.

Landmænd bør spare op til pension

Allerede når en ung landmand etablerer sig, skal han starte med at spare op til sin pension. Sådan lyder rådet fra Agri Nord, der møder en del landmænd, der ikke har sparet op til alderdommen.

Fasthold din konkurrencekraft

De fleste danske landmænd producerer til et pristagermarked, og vinderne i dette marked er dem, som kan holde den laveste fremstillingspris på salgsproduktet. Hvordan ligger du i dette konkurrenceprægede marked og hvor finder du dine indsatsområder?

EU-kandidater så på naturpleje

Venstres spidskandidat til EP-valget, Morten Løkkegaard, var onsdag på besøg på Harboøre Tange. Partiets kandidat i Midt- og Vestjylland, Erik Poulsen, havde inviteret ham ud på vestkysten for at præsentere nogle af de udfordringer, som optager vestjyderne.

De unge må ikke tale sig selv ned

100 spørgelystne jordbrugsteknologstuderende mødte op da miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kom forbi til en snak om arealudnyttelse, generationsskifte, skovrejsning og bæredygtighed.

Kvæg- og svinefolk på efteruddannelse i Aarhus

Ansatte i kvæg- og svinebranchen kommer langvejs fra for at blive klogere på husdyrernæring på Erhvervsakademi Aarhus.

Lille minus hos Overgaard Gods A/S

Sidste års lave svinepriser og den langvarige og hårde tørke førte sidste år til et lille underskud hos Overgaard Gods A/S. Selskabet kom dog ud af 2018 med en markant styrket egenkapital, og der forventes et mærkbart bedre resultat for 2019.

Sammenhold på Gl. Estrup

Stutteri Stillebækken har fremvist deres ponyer i både ind- og udland med et hav af resultater til følge. Alligevel mener de, at der er noget helt specielt og unikt ved Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Nordjyske landmænd har vist de vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Familien samles på dyrskuepladsen

For familien Bach er Fjerritslev Dyrskue en fast tradition, hvor både børn og børnebørn er med til at trække dyrene rundt i ringen. Den tradition har Jonna Bach tænkt sig at holde fast i, mens traditionen for en Bach på skuets formandspost snart er fortid.

God opbakning fra dyreudstillerne

Med i alt 145 tilmeldte dyr glæder formand Jonna Bach sig over en fortsat stigende opbakning til Fjerritslev Dyrskue.
Side 1 af 44 (862 artikler)Prev1234567424344Next