bannerPos

Etablering af kløvergræs er godt i august

Sås det nye græsudlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken. Det meddeler DLF i deres nyhedsbrev.
05-08-2020 12:35

Udbyttegevinsten i første slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september, oplyser DLF Seeds

GRÆSUDLÆG August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark. Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken. Det meddeler DLF Seeds i deres nyhedsbrev.

Her skriver frøfirmaet, at udbyttegevinsten i 1. slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september.

Bliver det nye udlæg for kraftigt inden vinter, kan det med fordel pudses af omkring 1. oktober. Alternativt kan det græsses af enten med får eller kvier indtil 15. oktober. Fordelene ved en afpudsning/afgræsning er flere sideskud pr. græsplante og dermed en tættere mark.

Samtidig får kløveren mere lys og har nemmere ved at klare konkurrencen fra græsset. Det er vigtigt at få kvier og får af marken, inden den trædes op, eller bliver græsset for hårdt i bund, da det ellers går ud over udbyttet i første slæt 2021.

Almindelig rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridrajgræs er hurtig til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august. Etablering af strandsvingel Plus og strandsvingel først i august giver det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig.

DLF påpeger endvidere, at vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2021. Samtidig er der næsten ingen genvækst af vinterhvede efter første slæt.

cab

0

Fra nytår gælder nye skærpede regler for selskaber

Flere landmænd vælger at drive deres landbrugsvirksomhed i et anparts- eller aktieselskab. Sine Storgaard, advokat i Norden Advokatfirma, advarer om, at der allerede til næste år kommer nye skærpede regler, man skal være opmærksom på.

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.
Side 1 af 94 (1866 artikler)Prev1234567929394Next