bannerPos

Transport af farligt gods

10-09-2019 13:26:35

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods.

Kursus indhold:
•Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
•Sikker håndtering og optræden i nødsituation: Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
•Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning i foderstof og opbevaring m.v.

Pris: kr. 620,- + moms inkl. materialer, kursusbevis og kaffe.

Kontakt og tilmelding: Anders M. Jakobsen 9686 8086, amj@nfplus.dk

Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020