bannerPos

ADR kursus kap. 1.3

28-08-2019 13:58:17

Kursus i håndtering og transport af farligt gods – transport af dieselolie og pesticider til maskiner i marken kræver et ADR kap 1.3 kursus. Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere, der arbejder med de pågældende arbejdsområder i virksomheden.

Der udstedes uddannelsesbevis efter kurset. 

Ved transport af farligt gods skal man medbringe transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods. Føreren skal desuden medbringe et gyldigt ADR-kursusbevis.

Tilmelding senest 15. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk/arrangementer. Husk at oplyse fødselsdag/år ved tilmelding.

Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020