bannerPos

Transport af farligt godt

Redaktionen

08-04-2019 13:25:28

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflaker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, skal du have et ADR kap 1.3 kursus.

Kursets indhold:

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods.
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation: Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler.
  • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning i foderstof og opbevaring m.v.

Underviser er arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver (ADR) Vagn Theilgaard.

Kurset er fradragsberettiget.

Prisen er 625,- kr. + moms pr. deltager. Prisen er inklusiv materiale, kaffe og kursusbevis.

Der er tílmeldingsfrist den 30. april 2019 til Margith Laugesen, tlf. 9624 2589.

 

Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 06-12-2019


Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 11-12-2019


Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner

Dato(er): 07-02-2020