Ny forening vil skabe mere natur

John Ankersen 06-01-2018 08:00:08
- Mange landmænd er meget opmærksomme på at plante og skabe ny natur, og Østjyllands Plantelaug vil arbejde for, at vi kan få plantet endnu mere, siger formanden, Claus Wiese.
Østjyllands Plantelaug samler kræfterne for at få etableret flere læhegn og småplantninger

Gode levevilkår for dyr og planter, mere natur og miljø samt større landskabelige værdier. Det er hovedformålene for den nystiftede forening, Østjyllands Plantelaug.

Foreningen er netop etableret som en sammenslutning af en række mindre plantningsforeninger i det østjyske område i et stort geografisk område. Foreningens hjemsted er følgende kommuner: Randers, Syddjurs, Norddjurs, Horsens, Hedensted, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Samsø og sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

- Plantningsforeningerne i området er blevet enige om en ny struktur og organisation, hvor vi samler kræfterne og sammen søger om midler til plantning og vildthegn, siger Claus Wiese, Skanderborg, der er valgt som formand for den nye forening.

De øvrige i bestyrelsen er Lars Nielsen, Ørsted, Bent Pedersen, Hornsyld, Vagn Sørensen, Søften, Alfred Simonsen, Herskind, Martin Holm, Samsø og Svend Åge Pedersen, Virring.

- Der er plantet meget gennem de senere år, og den udvikling vil vi gerne have til at fortsætte. Derfor er de lokale plantningsforeninger blevet enige om at slå sig sammen for at stå stærkere i bestræbelserne på at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. At vi sammenslutter os i én forening vil betyde, at vi forenkler processerne med at søge tilskud.

Claus Wiese oplyser, at man via Østjyllands Plantelaug både kan søge om midler til læhegn og småplantninger.

- Det giver rigtig god mening at forbedre naturværdierne på sin ejendom via plantnings-, natur- og landskabsplejeprojekter. Det er vigtigt at skabe forbindelseslinjer i landskabet og øge andelen af småbiotoper. Det giver afveksling i landskabet og det skaber levesteder for vildtet.

- Mange landmænd er meget opmærksomme på at plante og skabe ny natur, og den nye forening vil arbejde for, at vi kan få plantet endnu mere. Det gælder om at udnytte de tilskudsordninger, der eksisterer, og det kan foreningen hjælpe den enkelte lodsejer med.

Østjyllands Plantelaug har indgået aftale med HedeDanmark, som kommer til at stå for rådgivning og plantning i det nye plantelaug. Læhegn og småplantninger renholdes med radrensning i tre år.

- Vi har søgt om tilskud på en mill. kr. fra støtteordninger i EU og nationalt, og det svarer samlet til et areal med 16 hektar beplantning. Hvor meget vi kan opnå, vides ikke endnu, men det er oplagt, at interesserede lodsejere melder ind til puljen.

 • - Bedste år siden 2001

  Efter at have gennemgået de første regnskaber, vurderer Agri Nord, at nordjyske mælke- og svineproducenter kommer ud af 2017 med rekordresultater. Især soholderne kan se frem til store plus på bundlinjen.

 • Trimmet til mere medvind

  Ved Fjerritslev glæder Stig Abildgaard sig over det bedste regnskab i hans tid på gården. Han vurderer dog, at der ligger meget mere til grund for succesen end gode salgspriser.

 • Cannabis-dyrkning

  - Reglerne under huden og status

 • Mindre prishop på vej fra maskinstationer

  Flere maskinstationer sætter nok priserne lidt op efter at have holdt dem i ro i flere år og haft indtægtstab på det våde 2017, skønner formanden for DM&E, Søren Ulrik Sørensen.

 • Rapsprisen forsøger at finde en ny bund

  Man kan efterhånden tale om et decideret nedbrud i den europæiske rapspris, der siden november måned har været inde i det, der nærmest kan betegnes som frit fald. Lige nu forsøger rapsprisen dog på at finde sig en ny bund.

 • Masser af korn på verdensmarkedet

  Som beskrevet i går var der tale om en overraskende nedskrivning af den amerikanske sojaproduktion, hvilket giver lidt tiltrængt prisstøtte til de olierelaterede afgrøder. Derimod viste månedsrapporten fra USDA en overraskende god forsyningssituation for korn.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.