Minivådområdernes første skridt er taget og de næste er på vej

Christian Carus 05-08-2018 07:00:50
Minivådområder og andre tiltag, der er eller er på vej til at blive godkendt som virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. Figur: Seges
Næste ansøgningsrunde for minivådområder kommer i starten af 2019. Den kommende ordning har lagt op til nye muligheder blandt andet muligheden for at etablere minivådområder med filtermatrice
Af: Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, landbo Limfjord
 
Her i august står vi midt imellem første og anden runde af minivådområdeordningen. Første runde af ansøgninger er ved at blive færdigbehandlet hos Landbrugsstyrelsen, eller afgørelserne er netop blevet meddelt.
Ansøgere, oplandskonsulenter og entreprenører er ved at forberede sig på at sætte de første projekter i gang. Samtidig kigger vi frem mod næste runde, hvor der kommer en ny bekendtgørelse, med lidt ændrede vilkår. Derfor er vi oplandskonsulenter allerede nu i gang med at gennemgå tidligere henvendelser og tager imod nye, for at se, hvilke muligheder der er til næste ansøgningsrunde i starten af 2019.
 

Nye muligheder 

Den ændrede bekendtgørelse har været i høring, men er endnu ikke endelig godkendt. De vigtigste ændringer, der er lagt op til, er:
• Mulighed for forskudsudbetaling på 50 procent af tilskuddet.
• Standardomkostninger på projekter, det vil sige at tilskuddets størrelse udregnes efter projektets størrelse og ikke efter konkrete tilbud.
• Mulighed for at etablere minivådområder med filtermatrice.
• Ændring af udpegningskortet, så der åbnes for flere placeringer.
 

Minivådområder med filtermatrice

Som nævnt ovenfor vil det som noget nyt blive muligt at etablere minivådområder med en filtermatrice. Her erstattes de åbne bassiner med en matrice af træflis.
I denne type anlæg er effekten omkring dobbelt så stor som ved de åbne minivådområder, og der skal kun benyttes et areal på 0,2-0,25 procent af drænoplandet (de åbne minivådområder kræver 1-1,5 procent). Modsat får man så ikke et stort vandspejl at se på, men udelukkende et miljøtiltag.
 

Fokus på drændybder

At der ikke skal indhentes tilbud, smidiggør processen inden ansøgning om tilskud, men der skal stadig laves et godt forarbejde, da der jo så vidt muligt kun skal søges på projekter, der kan blive udført.
Første års erfaringer har vist, at en del projekter ikke har kunnet udføres inden for det fastsatte tilskudsbeløb. I mange tilfælde har prisen for flytningen af jord været det afgørende for, om projektet kunne gå igennem, så derfor er denne faktor lige så vigtig som kendskabet til drænoplandets størrelse.
 

Hvor kan minivådområder etableres?

Minivådområdet placeres ved et dræn, der dræner mindst 20 hektar. Dette drænopland skal ligge inden for positivområderne på Landbrugsstyrelsens udpegningskort, der viser, hvor der kan søges tilskud.
Kortet er sammensat blandt andet ud fra oplysninger om jordbundsforhold og forventet effekt.  Derudover er det allerede her en god idé at vurdere, hvordan et minivådområde kan placeres i forhold til drænene.  Hvor kan minivådområdet placeres, og hvor dybt ligger drænene på denne placering?
Nogle steder vil det være relevant at anvende en pumpe, da man hermed også kan forbedre dræningen i oplandet. Man skal dog huske, at dette medfører en løbende udgift til drift og vedligehold. Hvor der ikke skal etableres pumpe, skal man tænke på, at vandoverfladen på minivådområdet ikke kan ligge højere end drænindløbet. Derudover skal bassinet i de dybe dele, være mindst én meter dybt. Man kan derfor let komme til at skulle grave 2-2,5 meter ned, hvis terrænet ikke tilbyder en passende lavning, bassinerne kan placeres i, eller hvis man ikke har muligheden for at mindske faldet på drænet opstrøms minivådområdet, så man kan få vandspejlet tættere på jordoverfladen.
 
Oplandskonsulenterne
Oplandskonsulenterne er en række konsulenter fra landets landbocentre.
Oplandskonsulentordningen skal medvirke til at etablere minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre som kunne være interesserede.
Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning.
Se mere på oplandskonsulenterne.dk.
(kilde: oplandskonsulenterne.dk)

 

 • Den store vandplanssag afgøres først i landsretten den 19. september

  På grund af ”sagens kompleksitet” falder der alligevel ingen afgørelse i Vestre Landsret onsdag i denne uge.

 • De dybrøde driller duellanter i toppen

  Med en stabilt stigende markedsandel i alle traktormarkedets størrelseskategorier er Case IH på traktorstatistikkens tredjeplads nu nærmere toppen end de forfølgere, der kæmper om fjerdepladsen.

 • Højt proteinniveau i korn af ny høst

  Kornet er i år høstet tørt, så der er på forhånd forventning om god foderkvalitet i den kommende sæson. Det højere proteinindhold kræver dog en justering af foderblandingerne.

 • Den dårlige hukommelse

  For præcis en uge siden var det de prissvage tendenser, der prægede afgrødemarkedet ovenpå rapporten fra det amerikanske landbrugsministerium over den globale afgrødeforsyning. Rapporten er nu ude af verden og de afgrødehandlende har allerede glemt alt om den prissvage rapport.

 • Nu rykker såning og hvedekvalitet i USA

  Efter en mildest talt træg start på såningssæsonen for hvede i USA har vejret nu ændret sig i en mere positiv retning for de amerikanske hvedeproducenter. Det har resulteret i en overraskende fremgang i ikke kun såning af hvede, men også i den amerikanske hvedekvalitet.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.

Digitale brochurer

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

- DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL DYRENE – Problemer med Biofilm og Bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det miljøvenlige desinfektionsmiddel NEUTHOX - også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 30 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished!

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Se flere brochurer