Mælkeproducenternes konkurrenceevne står stille

Morten Ipsen 10-02-2018 08:28:39
Trods historisk flotte økonomiske resultater i dansk mælkeproduktion i 2017 er der også malurt i bægeret. Hvis man ser bort fra stigningen i mælkeprisen, har mælkeproducenternes konkurrenceevne nemlig ikke rykket sig, viser en ny analyse, som blev præsenteret for blandt andre 150 landmænd i LMO i Søften ved Århus.
Mælkeproducenterne har forbedret deres fremstillingspris lige siden 2012, men nu falder den ikke længere, viser ny analyse.

Trods historisk flotte økonomiske resultater i dansk mælkeproduktion i 2017 hejser flere konsulenter alligevel et lille advarselsflag på de økonomimøder, som er afholdt i LandboSyd, LMO,
Sagro og LandboNord.
Fremstillingsprisen, som er et udtryk for, hvad mælkeproducenterne producerer mælken til, falder nemlig ikke længere, efter at være faldet med i alt 50 øre siden 2012. Det viser en spritny analyse fra de fire rådgivningsvirksomheder.
Konsekvensen er, at det løft i konkurrenceevnen, som mælkeproducenterne har præsteret år efter år, nu er stoppet.

Rykker sig ikke

Udviklingen får virksomhedsrådgiver i LMO, Rasmus Riber Rasmussen, til at løfte øjenbrynene en anelse.
- Mælkeproducenterne har i 2017 som gennemsnit øget mælkeydelsen med 140 kg mere pr. ko, og øget antallet af køer med otte. Men de har haft 200.000 kroner mere i kapacitetsomkostninger (6 procent, red.), og det mere end opvejer den produktivitetsfremgang, der har været, konstaterer Rasmus Riber Rasmussen over for LandbrugNord. Han tilføjer, at mælkeproducenterne bliver reddet lidt af, at de har fået lidt flere penge for deres salg til levebrug og til slagt, så det samlet set går cirka i nul. 
Så selv om Rasmus Riber Rasmussen kan glæde sig over, at mælkeproducenternes 2017-resultat efter finansiering er historisk flot – 1,35 millioner kroner, huer det ham ikke, at det kører lige ud med konkurrenceevnen.
- Vi kan jo håbe, at det skyldes, at mælkeproducenterne, efter i 2015 og 2016 at have været presset rigtig meget af en lav mælkepris, har fået barberet for meget af omkostningerne, og nu er trådt et skridt tilbage og har øget omkostningerne igen for at indhente et efterslæb, siger Rasmus Riber Rasmussen, der konstaterer, at mælkeproducenterne har brugt flere penge på vedligehold og løn i 2017.

Brug for at investere

Virksomhedsrådgiveren vurderer, at det er på dækningsbidraget, at det klart største potentiale ligger for en forbedring af konkurrenceevnen.
- De, der har de bedste bundlinjer, har den samme kapacitetsomkostning som de, der har de dårligste bundlinjer. Det er udbyttet, der gør forskellen, siger han.  
- Vi er nødt til at have med, at selv i et år med en god mælkepris og et historisk godt resultat er det ikke lykkedes at investere mere end vores afskrivninger. Og det er vi nødt til at have gjort op med på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal blive ved med at forfølge en reduktion i fremstillingspriserne, siger Rasmus Riber Rasmussen.

 • Sunde hestebønner af egen avl som udsæd

  Hestebønneudsæd er normalt ikke bejdsede. Derfor kan det være en overvejelse at producere eget udsæd til eget brug, hvis man vil fortsætte med samme sort.

 • Kommuner bør vente med at ændre regler for Nørreå, Gudenå og Skals Å

  Vent til Høgh-udvalgets anbefalinger er gennemført senere på året, lyder reaktionen fra to ålav, efter at Viborg-, Favrskov- og Randers kommuner har igangsat en revision af afløbsregulativerne for Nørreå, Gudenå og Skals Å.

 • Dansk Planteværn efterlyser klare regler

  Der mangler klare retningslinjer for, hvilke grænseværdier, der skal være overskredet for at udstede forbud mod sprøjtemidler i de såkaldte BNBO-områder, mener man hos brancheorganisation forud for Egedal-retssag.

 • Nye muligheder i bræmmerne

  Ønsker man at lide lidt for skønheden med nektarrige blomster i en bræmme i markkanten og her skaber en særlig bestøverbrak, skal det etableres inden 30. april.

 • Europæisk hvede kan ikke konkurrere på eksportmarkedet

  Det går strygende for den amerikanske eksport af afgrøder og det samme gør sig gældende for det russiske hvedesalg. Derimod ser det ikke for godt ud for den europæiske eksport af hvede, der ser ud til at blive hårdt ramt i 2018.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.