Kvalitet skal fremtidssikre

Tenna Bang 04-02-2018 08:17:05
Poul og Arne Overgaard kan snart tage deres nye slagtesvinestald i brug. En stald, som skal producere 9.500 svin årligt. Far og søn har blandt andet valgt at foderautomaterne skal vende ud i stierne.
Hvor andre gennem byggeprocessen har sparet og valgt billigere løsninger, har Poul og Arne Overgaard gjort det modsatte. Deres nye slagtesvinestald rummer løsninger, som nemt kunne findes billigere, men for far og søn er det en fremtidssikring, der betyder, at der også om mange år står en funktionsdygtig stald.

Der hersker en hyggelig stemning i slagtesvinestalden ved Poul og Arne Overgaard – far og søn. Et barmarksprojekt på 2.100 kvadratmeter, som vises frem i Thisted den 9. februar til et åben stald-arrangement.
En håndværker kommer gående med en stige, en anden med et langt bræt i strid vestenvind udenfor stalden.
- Hvor mange skal jeg lave frokost til i dag, spørger mor Tove, inden hun kører hjem til ejendommen, hende og Poul har ejet i 45 år. Først med malkekvæg og siden med slagtesvin. Der produceres 6.000 slagtesvin om året, mens den nye stald, som indtages af grise ugen efter åben stald, skal producere 9.500 grise om året.
Poul og Arne har stået for det meste af byggeriet selv. Sønnen Arne, som er uddannet smed og agrarøkonom, har tegnet stalden selv.
- Jeg har tegnet en stald ud fra, hvad vi ved, der fungerer, fortæller han.
Blandt andet vender alle foderautomaterne ud i stierne og ikke parallelt med skillevæggene.
Det gør de også i den gamle stald på den anden ejendom, som er 20 år gammel. Dengang var det lidt at et tilfælde, men i dag kunne Poul og Arne ikke drømme om andet.
- Hvis foderautomaterne står op af væggen, kan en stor gris puffe en anden væk. Her kan den lille gris bare gå over på den anden side og æde, forklare Arne.

Foder og ventilation i et system

Styringen af foder og ventilation skal ske fra en og samme enhed.
- Vi er de første i Danmark, hvor Skov sætter det her op. Det er helt nyt, at både foder og ventilation kan styres fra samme sted, siger Poul.
Han og Arne kan begge styre og overvåge både ventilation og fodringen fra deres telefoner.
- Vi kan for eksempel sidde hjemme og slukke for foderet den dag, vi skal af med grise, forklarer Poul.

Fire sektioner

Stalden har fire sektioner, som er fuldstændig ens.
Der er 3-fasefodring med foder ad libitum.
Hver sektion vil kunne rumme omkring 500 grise – 20 grise i hver sti,
Ved indgangen til hver sektion er der aflastningsstier, som for eksempel bruges, hvis en gris får dårligt ben. Bliver en gris decideret syg, flyttes den ned i en sygesti, som er i forbindelse med udleveringsrummet.
Både aflastningsstier og sygestierne kan fodres individuelt.

Udleveringsrum

Stalden rummer yderligere en bufferstald og et udleveringsrum.
Poul og Arne Overgaard kører selv deres grise på slagteriet. De bakker til udleveringsrummet med deres lastbil, tænder en frikøler, som blæser varm luft ned i åbningen mellem stalden og lastbilen.
- Grise kan ikke lide træk, siger Poul.
Går grisene »i stå« har far og søn endnu en mulighed.
- Vi kan også få ventilationssystemet til at køre den modsatte vej, så grisene så at sige bliver »blæst« ud, forklarer Arne.
De foretrækker at være to til at læsse grise, men staldsystemet er lavet sådan, at en mand nemt kan klare opgaven alene.

Fremtidssikret

Stalden kunne, som far og søn beskriver det, bygges billigere, når man ser på materialer, inventar og de enkelte løsninger, men det er fuldt bevidst, at der er kastet ekstra penge i stalden for på den måde at sikre Arnes fremtid.
- Det skal være kvalitet og stalden skal kunne holde i mange år, siger Poul.
Sønnen Arne indtræder i I/S til sommer og herefter vil der gå en tid, inden Poul overlader det hele til Arne.

Sparet mange penge

Far og søn har stort set kun brugt fagfolk, hvor loven foreskriver det. De har selv lavet sokkel, malet de lange gange, sat alt inventar op, samlet tre fodersiloer og meget mere.
- Jeg ved ikke, hvad vi har sparet, men det er rigtig, rigtig mange penge, siger Poul, som ikke mener at to-tre millioner er et helt skævt bud.
Barmarksprojektet har kostet i alt syv millioner kroner med alt fra vej og tilslutning til stald og inventar

 • Sunde hestebønner af egen avl som udsæd

  Hestebønneudsæd er normalt ikke bejdsede. Derfor kan det være en overvejelse at producere eget udsæd til eget brug, hvis man vil fortsætte med samme sort.

 • Kommuner bør vente med at ændre regler for Nørreå, Gudenå og Skals Å

  Vent til Høgh-udvalgets anbefalinger er gennemført senere på året, lyder reaktionen fra to ålav, efter at Viborg-, Favrskov- og Randers kommuner har igangsat en revision af afløbsregulativerne for Nørreå, Gudenå og Skals Å.

 • Dansk Planteværn efterlyser klare regler

  Der mangler klare retningslinjer for, hvilke grænseværdier, der skal være overskredet for at udstede forbud mod sprøjtemidler i de såkaldte BNBO-områder, mener man hos brancheorganisation forud for Egedal-retssag.

 • Nye muligheder i bræmmerne

  Ønsker man at lide lidt for skønheden med nektarrige blomster i en bræmme i markkanten og her skaber en særlig bestøverbrak, skal det etableres inden 30. april.

 • Europæisk hvede kan ikke konkurrere på eksportmarkedet

  Det går strygende for den amerikanske eksport af afgrøder og det samme gør sig gældende for det russiske hvedesalg. Derimod ser det ikke for godt ud for den europæiske eksport af hvede, der ser ud til at blive hårdt ramt i 2018.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.